Menestyvät yritykset

Vahva talous ja asukkaiden hyvinvointi rakentuvat työstä. Yrityksistä, niin pienistä kuin suuristakin on pidettävä huolta. Menestyvät yritykset tarjoavat työtä ja tuovat rahaa jolla yhteiskunnan palvelut maksetaan.

Menestyäkseen yritykset tarvitsevat koulutettuja ja energisiä osaajia, mutta myös alueen toimijoiden tukea, verkostoja, investointipääomia, kehittämispalveluja ja päättäjiltä ripeitä ja viisaita päätöksiä. Viisaus ei asu yksin viranhaltijoissa ja päättäjissä, vaan yrittäjien osaamista on arvostettava myös siten, että he pääsevät kertomaan näkemyksensä ja näyttämään osaamisensa yhteisessä kehittämistyössä. Sieltä löytyy osaaminen, kaupungintalolta tuki, tarvittavat päätökset ja menestymisen mahdollistaminen.

Kaupunkiorganisaatiossamme toimii elinkeinoyksikkö, mutta sen toimintaa, asiantuntijuutta ja osaamista tulee arvioida vuosittain ja kehittää todelliset mittarit, jotta tuloksellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä oikeasti voidaan mitata. Hajanaiset yrityspalvelut ja toiminnan mittareiden puute on ollut aiemman elinkeinotoimintamme kompastuskivi, joka on estänyt myös yrityspalvelujen kehittämistä ja vaikuttanut yritysten menestymiseen. Kilpailukykymme on oikeasti jäädä jalkoihin ilman vahvaa yritystaustaa omaavaa elinkeinojohtajaa ja selkeää linjausta elinkeinopolitiikasta, tarkkoine toimintasuunnitelmineen.

Liikelaitosten ja kaupungin yhtiöiden toimintaa ja olemassaoloa on tarkasteltava kriittisesti mm. yksityisen sektorin kilpailun ja markkinoiden toimivuuden kannalta. Päätöksenteossa yritysvaikutukset tulee arvioida tarkkaan ja huolehtia siitä, ettei kaupungin oma liiketoiminta kavenna yrityksien mahdollisuuksia ja elintilaa.

Kaupungin konserniohjeessa tulee ottaa huomioon uuden kuntalain myötä tuleva muutos, jolloin kuntien omistamien yh­tiöiden hallitusjäsenyys ei ole vain luottamustehtävä vaan yhtiöiden hallitusvalintojen tulisi perustua ammatti­taitoon. Poliittinen tausta ei saa estää valintaa, mutta kunnallisten yhtiöiden hallituksissa täytyy olla aitoa osaamista ja kokemusta omaavia asiantuntijoita mm. talouden, markkinoinnin, myynnin, toimialan ja liiketoimintaosaamisen aloilta. Kahvittelijat, herrakerhot ja facebook-surffailijat on jo näissä hallituksissa nähty. Myös yhtiöiden henkilöstörekrytoinneista täytyy tehdä avoimia, tällä hetkellä se ei sitä ole. Aivan varmasti avoimilta markkinoilta löytyy todelliset, palkkansa mittaiset osaajat näiden yhtiöiden palvelukseen. Meillä ei ole enää varaa huonoon johtamiseen ja hallintoon jos todella haluamme pärjätä kilpailussa.