Vahva talous

Vahva talous on palveluiden turva. Kaupunkimme elinvoimasta on pidettävä huolta hyvän elinkeinopolitiikan ja tarkan talouskurin keinoin.

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Keskiluokan usko horjuu jo, joten rahan jakaminen vähemmistön ideologisiin tarkoituksiin ei voi enää jatkua.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita on käytettävä yhteisten asioiden hoitoon niin, että tuetaan yksilöiden lisäksi myös kotien ja perheiden arkea.

Kuntalaisten kukkarolle emme voi joka vuosi veron- tai maksujen korotuksilla mennä. Menot on sopeutettava tuloihin, aivan kuten meistä jokainen omassa kotitaloudessammekin teemme. Jatkuvasti nousevat verot tai asumisen kulut tiukentavat tavallisen perheen arkea ja se on kohtuutonta.

Kaupunkiorganisaatiossa on tehostamisen varaa ja toivottavasti uudella valtuustolla on siihen myös halua. Suomen kunnat ovat tänä vuonna poikkeuksellisen kovassa paikassa ja Koronakriisin jälkeen hyvinvointi on rakennettava uudelleen. Myös meidän kaupunkimme talous on saatava pysyvästi tasapainoon ja siihen Jyväskylä tarvitsee nyt rohkeita ja vastuuntuntoisia uudelleenrakentajia. 

 
Taloutemme tarvitsee nyt tahtoa, taitoa ja tietoa – vaadithan niitä omalta valtuutetultasi.