Vahva talous

Vahva talous on palveluiden turva. Kaupunkimme elinvoimasta on pidettävä huolta hyvän elinkeinopolitiikan ja tarkan talouskurin keinoin.

Yhteiskunnan on päätöksillään tehtävä työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa ja luotava uskoa siihen, että verojen maksaminen kannattaa. Keskiluokankin usko horjuu jo.

Verorahat ovat kansalaisten rahoja, joita käytetään yhteisten asioiden hoitoon. Marttamainen taloudenpito on varsin tervetullutta myös kuntatalouteen.

Yhteisen rahan järkevä käyttö tukee kotien ja perheiden arkea. Kuntalaisten kukkarolle emme voi joka vuosi veron- tai maksujen korotuksilla mennä, vaan kyllä kunnankin menot on sopeutettava tuloihin, aivan kuten meistä jokainen omassa kotitaloudessammekin teemme. Jatkuvasti nousevat verot tai asumisen kulut tiukentavat tavallisen perheen arkea.

Kaupunkimme talous on jo hyvässä suunnassa, mutta edelleen tulee muistaa tiukka talouskuri ja se, että talous ei toivomalla, julkisilla jätti-investoinneilla tai lisälainaa ottamalla parane. Taloutemme hoito vaatii tahtoa, taitoa ja tietoa – vaadithan niitä omalta valtuutetultasi.