Sujuva arki

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät nyt kuntien vastuulta hyvinvointialueille, kunnille jää vielä paljon tehtäviä, joilla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Näitä ovat mm. varhaiskasvatus, koulutus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt ja monet ennaltaehkäisevät palvelut. Myös näistä on pidettävä huolta ja oltava aktiivisesti mukana myös kunnallisessa päätöksenteossa.

Hyvinvointialueen palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti ja julkinen sektori ei ole se ainoa, eikä aina edes paras ratkaisu, vaan yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt on aidosti otettava mukaan palvelujen tuottamiseen. Joustavuus palveluajoissa pitäisi olla nykyään jo itsestäänselvyys. Tarvitsemme uusia ajatusmalleja, kokeilua ja yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Seutumme järjestökentän potentiaalin tunnen erinomaisen hyvin. 

Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava ja terapiatakuun on toteuduttava. Koronan aikana erityisesti lapset ja nuoret ovat käsineet kohtuuttomasti rajoituksista ja osittain myös turhat kokoontumisrajoitukset oppilaitoksissa ovat saaneet paljon pahaa jälkeä aikaan. Iässä jossa pitäisi pystyä harrastamaan, opiskella ja viettää aikaa yhdessä muiden kanssa, tutustua uusiin ihmisiin ja luoda elinikäisiä ihmissuhteita, ovatkin nuoremme joutuneet elämään täysin toisenlaista elämää ja tämä näkyy jo nyt  mielenterveysongelmien kasvuna. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta näiden ratkaistavissa olevien haasteiden takia.

Keski-Suomi tarvitsee hyvän lapsuuden eläneitä aikuisia!