Tehokkaat palvelut

Vahvan ja kestävän talouden rinnalla kulkee elämänlaatu. Kuntalaisten elämänlaatuun voimme vaikuttaa tarjoamalla parhaat mahdolliset palvelut eri elämäntilanteissa.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät uudistusten myötä kuntien vastuulta maakunnille, kunnille jää vielä paljon tehtäviä, joilla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Näitä ovat mm. varhaiskasvatus, koulutus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt ja monet ennaltaehkäisevät palvelut.

Kaupungin toiminnan pääpainopisteenä on oltava se, että tavallisen verotuloja tuottavan kuntalaisen työntekoon ja päivittäiseen elämään liittyvät tukipalvelut ovat kunnossa. Ne on myös tuotettava kustannustehokkaasti. Kun lähdetään aamulla töihin, on liikenteen sujuttava – lumipyryistä huolimatta. Lapset on saatava kohtuulliselle etäisyydelle hoitoon ja koululaisten turvallisuudesta ei tarvitse kantaa turhaa huolta.  Kaupunkimme ja asuinympäristömme on oltava turvallinen.

Palvelujärjestelmämme keskeisenä tehtävänä on edelleen oltava perheiden tukeminen, terveyttä – ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja ongelmien varhainen havaitseminen. Nyt tarvitsemme uusia ajatusmalleja, kokeilua ja yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Maksuton ja laadukas koulutus peruskoulusta lukioon, ammattikouluun ja yliopistoon on tasa-arvon perusta. Laadukas koulutus tarvitsee kuitenkin riittävät ja oikein kohdennetut resurssit – näin ei tällä hetkellä Jyväskylän lukioissa ole ja siihen tarvitsemme muutosta. Pidämmehän toki huolta myös ammatillisen koulutuksen tasosta, sillä ammattitutkinnon avulla voimme valita elämämme suunnan ja työllistyä paremmin. Meidän ei myöskään tule kouluttaa ilmaiseksi muiden maiden kansalaisia, siihen varamme eivät riitä.  Koulutuksemme pitää pystyä vastaamaan muuttuvaan maailmaan ja panostusta pitää suunnata sinne, missä tuottavuus oikeasti luo hyvinvointia ja talouskasvua.

Lapsille ja nuorille on myös taattava mahdollisuus harrastamiseen. Tällä hetkellä monen harrastuksen hinta on karannut jo keskiluokkaisenkin perheen ulottumattomiin, saati pienituloisen. Yksikään nuori ei saa jäädä ulkopuolelle sen takia, että ei ole varaa harrastaa. Syrjäytymisen kierre voi lähteä jo pienestä – pidetään yhdessä huolta, että näin ei pääse käymään.

Yhteiskunta ja talous tarvitsevat hyvän lapsuuden eläneitä aikuisia!